מדוע חשוב שיהיו חוקים בתחום ניירות ערך

מה התפקיד של יו"ר ה-SEC והצורך ברגולציה בתעשיית ניירות הערך?

יו"ר ה-SEC הוא ראש הרשות לניירות ערך בארה"ב, שהיא סוכנות פדרלית המסדירה את תעשיית ניירות הערך. תפקידו של אדם זה הוא להבטיח ששוקי ניירות הערך יפעלו ביעילות ובהגינות עבור כל המשקיעים על ידי אכיפת חוקים שנחקקו על ידי הקונגרס, הסדרת תעשיית ניירות הערך ופיקוח על מוסדות פיננסיים.

חשוב שיהיו חוקים בתחום זה מכיוון שהוא מבטיח שאנשים שמשקיעים במניות או בניירות ערך אחרים מוגנים מפני הונאה והתעללות. זה גם מבטיח שחברות יכולות לגייס הון ללא חשש שיעשון מניפולציות על ידי המשקיעים שלהן או חברות אחרות.

חשוב שיהיו חוקים בתחום ניירות הערך כי זה נותן הגנה למשקיעים. זה גם מבטיח שיהיה שוק הוגן ומסודר. יו"ר ה-SEC ממלא תפקיד חיוני בפיקוח על תעשיית ניירות הערך. יש לו תחומי אחריות רבים כמו הסדרת הרישום והמסחר בניירות ערך, אכיפת חוקי ניירות ערך פדרליים ולוודא שהמשקיעים לא ייפגעו משחקנים רעים.

את הצורך ברגולציה בענף ניירות הערך ניתן לראות ממה שקרה במהלך המשבר הפיננסי של 2008. היעדר התקנות הוביל לאסון כלכלי שבו אנשים איבדו את מקום עבודתם, בתיהם וחסכונות חייהם עקב שיטות לא אחראיות של חברות מסוימות.

מבוא לחוקים ולתקנות של ניירות ערך בארצות הברית

חוק ניירות הערך משנת 1933 וחוק בורסת ניירות ערך משנת 1934 נוצרו כדי להסדיר את תעשיית ניירות הערך, להגן על משקיעים ולשמור על שווקים הוגנים, מסודרים ויעילים. תקנות אלה נאכפות על ידי ה-SEC.

חוק ניירות הערך משנת 1933 מגדיר מי יכול להציע נייר ערך לציבור, איזה מידע יש לחשוף על ניירות ערך המוצעים או נמכרים במסחר בין-מדינתי או דרך בורסה לאומית, וכיצד יש לרשום עסקאות בניירות ערך אלה. חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934 מגדיר איזה סוג מידע על מתווכים לתת למשקיעים לפני שהם קונים או מוכרים נייר ערך הקשור למניות.

סעיף זה עוסק בסיבה מדוע חוקי ניירות ערך חשובים. הם נועדו להגן על משקיעים ולשמור על שווקים הוגנים למסחר.

חוק ניירות ערך הוא חוק המסדיר הנפקה, מכירה ומסחר בניירות ערך. חוקי ניירות ערך נועדו להבטיח שלמשקיעים יסופק מידע מספיק על ניירות הערך שהם משקיעים בהם ושכל מוכרי ניירות הערך יהיו כנים לגבי הסיכונים הכרוכים בכך. ה-SEC אחראי לאכיפת חוקים אלה בארצות הברית.

המטרה העיקרית של חוק ניירות ערך היא להגן על המשקיעים על ידי דרישת גילוי מדויק לגבי מצבה הפיננסי של החברה וסיכויי הצמיחה שלה, וכן מתן הגנה מפני הונאה. הם גם מסדירים כיצד חברות יכולות לגייס הון באמצעות הנפקת מניות או איגרות חוב למשקיעים.

מה ה-SEC עושה? מה זה עושה? לאן זה הולך?

חוקי ניירות ערך הם מכלול החוקים המסדירים את תעשיית ניירות הערך ומגנים על המשקיעים.

ה-SEC היא סוכנות ממשלתית שמוודאת שחברות פועלות לפי חוקי ניירות ערך אלה. זה גם מגן על המשקיעים על ידי הסדרת המסחר והשווקים.

יש לו הרבה אחריות, אבל לכולם יש מטרה אחת בראש: להגן על משקיעים מפני הונאה והונאות.

ה-SEC היא רשות ניירות הערך של ארה"ב, שהיא סוכנות פדרלית המסדירה את תעשיית ניירות הערך ומגינה על משקיעים על ידי אכיפת חוקים אזרחיים, פיקוח על המסחר בשוקי ניירות הערך והקלה על שווקים הוגנים, מסודרים ויעילים. ל-SEC יש הצהרת משימה שאומרת כי היא "היא סוכנות עצמאית של ממשלת ארצות הברית שנוצרה על ידי הקונגרס ב-1934 כדי להגן על משקיעים".
למידע נוסף על מדוע חשוב שיהיו חוקים בתחום ניירות ערך ויניב גבריאל נא לבקר ב- gavriel-law.co.il

ה-SEC נוצר לאחר מפולת הבורסה ב-1929 כדרך להסדיר את וול סטריט ולמנוע מפולת נוספת להתרחש שוב. תחומי האחריות של ה-SEC כוללים פיקוח על המסחר בשוקי ניירות הערך, הסדרת בורסות, רישום חברות בעלות הון של יותר מ-10 מיליון דולר או בעלות יותר מ-4 מיליון מניות הנסחרות בבורסה, אישור חברות ציבוריות חדשות לפני שהן יכולות לגייס כסף ממשקיעים באמצעות הנפקה ראשונית (ראשון הנפקה לציבור), פתיחת חקירות לגבי עוולות או הונאה אפשריות של תאגידים בוול סטריט, העמדתם לדין של הונאות השקעות שבוצעו על ידי נושאי משרה בחברה ציבורית או עובדים שמשתמשים לרעה במידע חסוי כדי לבצע סחר במידע פנים או הפרות אחרות של חוק ניירות ערך.